Untitled Document
             
Mr Thuấn - Phần Mềm Nhà thuốc
hotline 0979-39-53-53
Mr.Tuấn - Kinh doanh
hotline 08-3550-0115
hotline 0978-39-53-53
       
 
 
       
   
     
   
     
   
     
 
   
  Phân hệ Quản lý Mua hàng  
  Phân hệ Quản lý Bán hàng  
Phân hệ Quản trị Sản xuất - Giá thành  
  Phân hệ Quản lý Tài sản & Công cụ  
  Phân hệ Nhân sự - Tiền lương
  Quan hệ khách hàng (CRM)
  Quản lý hệ thống bán lẻ
  Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)
  Quản lý giao nhận - Vận tải
  Phân hệ Thông tin lãnh đạo
     
 
  Cơ sở dữ liệu Oracle  
  100% giao diện Web  
  Kiến trúc ứng dụng 3 lớp  
  Mô hình dữ liệu tập trung - Tức thời  
  Tiếng Việt Unicode UTF-8  
  Các ưu điểm vượt trội  
     
   
   
XMan-HRM 2.0 (XMan - HuMan Resource Management) phần mềm Quản lý NhânSự - Tiền lương được thiết kế và xây dựng dựa trên các nhu cầu quản lý của các đơn vị Doanh nghiệp, Các công ty có số lượng nhân viên lớn , nhu cầu tính lương phức tạp và có các yếu tố tính lương động thường thay đổi theo điều kiện sản xuất, … một cách nhanh chóng tức thời và chính xác
   

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 
Với XMan-HR người quản lý có thể nhanh chóng truy xuất bất kỳ một hồ sơ nhân viên nào với đầy đủ các thông tin, hình ảnh chỉ bằng một vài thao tác nhấp chuột.
 
Dễ dàng thuyên chuyển và thay đổi nhân sự trong các phòng ban khi cần thiết
 
Giao diện màn hình nhập liệu đẹp, với thiết kế hoàn hảo đến từng chức năng chi tiết trên màn hình, tạo cảm giác thân thiện và dễ chịu khi thao tác nhập liệu và vận hành chương trình.
 
Chi phí đầu tư ban đầu hợp lý khách hàng sẽ sở hữu được một phần mềm Quản lý nhân sự và Tính lương với đầy đủ các chức năng chuyên nghiệp
 
Mềm dẻo, linh hoạt tham số hoá cao để có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai
Quản lý toàn bộ thông tin nhân sự, thông tin lương và phụ cấp lương theo quy định của nhà nước và các chỉ tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp
 
Giao diện nhập liệu thân thiện, dễ sử dụng , hỗ trợ các phím nóng truy nhập nhanh các bảng mã chương trình, giảm tối đa thời gian nhập liệu và tìm kiếm thông tin
Hầu hết các báo cáo đều có thể in theo việc chỉ định khoảng thời gian: ngày, tháng, quý, năm, từ ngày … đến ngày và có thể in lại chính xác số liệu quá khứ. Hầu hết các báo cáo đều có thể kết xuất ra dạng file Excel, PDF, Text, HTML, XML theo đúng khuôn dạng mẫu biểu báo cáo.
 
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
   

Quản lý nhân sự

•  Quản lý hồ sơ nhân sự.

•  Quản lý chi tiết thông tin hồ sơ cá nhân từng nhân viên như quá trình công tác, khen thưởng, kỹ luật, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo, các lần quyết định tăng giảm lương, quan hệ gia đình xã hội, …

•  Quản lý các quyết định về quá trình thay đổi lương, điều chuyển công tác, quyết định khen thưởng kỷ luật, quyết định thôi việc.

•  Quản lý các loại hợp đồng thử việc, 3 tháng, 1 năm và dài hạn cho từng nhân viên.

•  Chức năng truy vấn nhanh các thống kê báo cáo nhân sự

•  …

 

Quản lý Tiền lương

•  Đăng ký phương pháp tính lương: theo sản phẩm, theo giờ công làm việc hoặc theo ngày công làm việc

•  Đăng ký các yếu tố tính lương

•  Đăng ký các yếu tố khấu trừ lương

•  Đăng ký các đối tượng chịu ảnh hưỡng bởi các yếu tố tính lương hoặc chịu khấu trừ lương

•  Đăng ký biểu xuất tính thuế thu nhập và các đối tượng chịu thuế thu nhập

•  Đăng ký bảng chấm công chi tiết từng giờ công làm việc, từng ngày công của từng nhân viên (áp dụng trong trường hợp có thiết bị chấm công tự động)

•  Quản lý tạm ứng lương nhân viên, trích nộp BHXH, BHYT, phí Công đoàn.

•  …

Hệ thống danh mục

•  Danh mục các phòng ban, sơ đồ tổ chức công ty.

•  Danh mục các bảng mã về chức vụ, hệ số bảo hiểm.

•  Danh mục đăng ký các tham số về chỉ số lượng, ngày công, ngày nghỉ, ngày lễ, các mức thuế thu nhập cá nhân, ...

•  …

Phân quyền & Quản trị hệ thống

•  Danh mục Chức năng của XMan-HR

•  Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)

•  Danh sách Người sử dụng (Users)

Phân quyền sử dụng các chức năng

•  Phân quyền quản lý theo phòng ban chức năng và theo từng chi nhánh

•  Phân quyền khai thác các báo cáo

•  Đăng ký các câu thông báo hệ thống

•  ...

Hệ thống báo cáo

•  Báo cáo về nhân sự.

•  Báo cáo nộp BHXH, BHYT, Thuế thu nhập cá nhân

•  Báo cáo tình hình ngày nghỉ phép

•  Bảng chấm công phụ trội

•  Bảng theo dõi tăng giảm lao động thường xuyên

•  Danh sách xếp loại khen thưởng nhân viên

•  Phiếu lương từng nhân viên.

•  Bảng lương tổng hợp theo từng bộ phận và toàn công ty.

•  Quyết toán thuế thu nhập năm.

•  Tổng hợp tiền lương.

•  …

 
 
 
   
 

WebFbs blog
Design by FBS Co., Ltd.
 
Copyright 2005 FBS Co., Ltd.. All right reserved
fbs.com.vn Webutation